keskiviikko 10. syyskuuta 2008

Kuljetusautojen huomioitava liikenteessä myös pyöräilijät

Jätin seuraavan juurtajaksavan palautteen Hartwallille, josta luvattiin olla yhteydessä lähipäivinä. Tästä voisi muokata vähän lyhyemmän ja käyttää vaikka pohjana muillekin isoille kuljetusyrityksiä työllistäville tahoille.

---CLIP---

Hei, tahdon tuoda tietoonne seuraavan ja toivon, että teette asialle voitavanne.

Ote tieliikennelaista:

"Tieliikennelaki, 27§

[...] ajoneuvon saa erityistä varovaisuutta noudattaen pysäyttää lyhyeksi ajaksi jalkakäytävälle ja pyörätielle ajoneuvoon nousemista, siitä poistumista, sen kuormaamista tai kuorman purkamista varten, milloin läheisyydessä ei ole käytettävissä muuta pysäyttämiseen sopivaa paikkaa ja pysäyttämiseen on pakottavia syitä. Pysäytetty ajoneuvo ei kuitenkaan saa kohtuuttomasti haitata jalkakäytävällä ja pyörätiellä kulkemista. Kuljettajan on tällöin pysyteltävä ajoneuvonsa läheisyydessä ja tarvittaessa siirrettävä ajoneuvo paikkaan, jossa se ei häiritse muuta liikennettä."


Kuljin tänään 10.9.2008 kello 16.40 Helsingin Mannerheimintiellä pyörätietä pitkin polkupyörällä työpaikalleni. Ravintola Iguanan (Mannerheimintie 12) edessä Hartwallin haalariin pukeutunut harmaan jakeluauton kuljettaja purki lastiaan siten, että hänen pakettiautonsa oli pysäköity keskelle pyörätietä. Loppuosan pyörätiestä täyttivät lastaamiseen käytetty kärry. Se oli asetettu paikalla kasvavan puun rungon viereen siten, että kiertääkseen ajoneuvon jalkakäytävää pitkin pyöräilijät eivät mahtunut kulkemaan puun ja kärryn välistä. Kiertääkseen esteen asianmukaisesti pyöräilijän tulee tällaisessa tilanteessa laskeutua pyörän selästä ja taluttaa pyöränsä jalkakäytävää pitkin. Arvatkaapa, kuinka moni pyöräilijä toimii näin? Tilannetta hankaloitti entisestään, että jalkakäytävä on tällä kohtaa hyvin kapea ja täynnä jalankulkijoita.

Tiedämme kaikki, että tätä tapahtuu joka päivä satoja kertoja ympäri Helsinkiä. Kirjoitan Teille, koska asia ei koskaan muutu miksikään ilman, että pyöräteille pysäköivistä kuljetusajoneuvoista vastuussa olevat yritykset ymmärtävät todella olevansa asiasta vastuussa. Yritysten on huolehdittava, etteivät heidän palveluksessaan olevat työntekijät aiheuta vaaraa liikenteelle ja riko lakia.

Tiedän, että kyseinen kohta Mannerheimintiellä on hankala kuljetusajoneuvoa purkavan kuljettajan näkökulmasta. Auton pysäköinti kauemmaksi ei juuri houkuta, eikä paikkoja liiemmälti ole. Tämä ei kuitenkaan anna aihetta olla pysäköimättä autoa lain mukaisesti siten, ettei se kohtuuttomasti haittaa sekä jalkakäytävällä että pyörätiellä kulkemista.

Pyydän erityisesti, että ette kohdista tätä palautetta yksittäiseen kuljettajaan. Syy ei ole hänen, vaan kyse on ennen muuta 1) puutteellisesta liikennesuunnittelusta, 2) tavarankuljetukseen vaadittavan ajokortin puutteellisista vaatimuksista ja 3) tavarankuljetuksista vastaavien yritysten vastuusta siitä, että heidän toimeksiannostaan tavaraa kuljettavat tahot huomioivat riittävästi myös polkupyöräilijät.

Toivon, että mietitte asiaa yrityksessänne ja ohjeistatte palveluksessanne olevia kuljettajia tarvittavalla tavalla. Suurena yrityksenä Hartwall voisi lisäksi harkita koulutuksen järjestämistä käyttämiensä kuljetusyritysten työntekijöille, jotta liikenne Helsingissä sujuisi kaikkien kannalta mukavammin, sujuvammin ja turvallisemmin. Helsingin polkupyöräilijät ry auttanee mielellään tällaisen koulutuksen järjestämisessä.

Parhain terveisin,

Martti Tulenheimo

0 kommenttia :